jueves, 19 de febrero de 2015

Programa Activitats 8 Març

· EXPOSICIÓ: “DONES QUE OBRIN CAMINS”. Treball biogràfic sobre les dones que han destacat als diferents àmbits: científic, artístic, històc i drets socials.
           Acàrrec de l’alumnat de l’epa.–   Canals.
              Presentació dia: 10 de març.
  
· Projecció de pel·lícula: “HANNAH ARENDT”

    Dia: 10 de març
        Lloc: Epa.– Canals


· COMMEMORACIÓ DIA DE LA DONA. XERRADA-COL.LOQUI: “Contra les desigualtats” . Per deteminar


· TALLER: MOVIMENT RÍTMIC. A càrrec d’Adela Roca.
        Dies: divendres.6, 13 de març
        Hora: de 16 a 18h.
        Lloc. Epa.-Canals


Bases Certamen Literari 8 Març

L´Associació d´Alumnes de l´Escola d´Adults de Canals, a través del Centre de Formació de Persones Adultes de Canals, convoca el IV Premi literari, amb l’objectiu de fomentar i promoure l´escriptura i la literatura a L’a-
lumnat de l’escola i oferir-los una via d’expressió a la seua activitat creativa.

Este concurs es regirà per les bases següents:

PARTICIPANTS:   Podrà participar-hi l’alumnat matriculat al centre.

CONDICIONS:  Les obres seran originals i inèdites i es podrà utilitzar el castellà o el valencià indistintament.

TREBALL:  L’extensió dels treballs no excedirà de quatre folis ni serà inferior a dos mecanografiats a doble espai en DIN A-4. El tema serà : "ESCOLA D’ADULTS, HISTÒRIES DE SUPERACIÓ". S´hi valorarà, a més de la qualitat literària, la coherència narrativa, la utilització d´un llenguatge no sexista i la defensa de valors no discriminatoris.


TERMINI:  El termini de presentació finalitzarà el 6 de març de 2015. S´entregarà original i una còpia en un sobre gran i tancat amb indicació del títol en el seu exterior. Dins d´este sobre s´inclourà un altre amb dades personals de l´autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, fotocòpia del DNI). L´entrega es farà al professor-tutor de cada grup.

JURAT:  El jurat estarà format per cinc persones: tres professors i dos membres de l’associació. Serà nomenat i presidit per la directora del centre.

PREMIS:  Es concedirà un primer premi que serà un obsequi valorat en 80 i dos accèssits que rebran un diploma.
El jurat podrà declarar desert el premi.
Els treballs premiats quedaran en poder de l´Escola, que podrà publicar-los si el jurat ho estima oportú.
El nom dels guanyadors es farà públic el 30 de març de 2015. L´acte de proclamació dels guanyadors i el lliurament dels premis serà a l’acte de cloenda del curs el 12 de juny de 2015.
No es tornaran les obres guanyadores.
El fet de prendre part en este concurs significa l´acceptació d´estes bases: qualsevol aspecte no previst serà resolt per l´organització.

Cartells Contra Violència Génere 2014

El passat 25 de novembre celebràrem el dia contra la Violència de Gènere. Com en altres edicions, enguany es va convocar la 3ª Edició del Concurs de Cartells. I estos van ser els guanyadors!

1r premi Desislava Nokolova


2n premi Leticia Artés
3r premi Mª Carmen Oviedo


I la resta de Cartells que es van presentar

Pilar Nadal

Emilio Ballester

Rosa Domene

Esperanza Artés i Desislava Nikolova