miércoles, 25 de enero de 2012

PROVES LLIURES PER A L'OBTENCIÓ DEL BATXILLERAT PER A MAJORS DE 20 ANYS

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este dilluns l'ordre que regula les proves lliures per a l'obtenció directa del títol de Batxiller dirigides a persones grans de 20 anys, que s'implanten per primera vegada a la Comunitat Valenciana.

Estes proves permetran que aquelles persones que no estiguin cursant ensenyaments de Batxillerat en règim diürn, nocturn o a distància disposen d'una convocatòria anual per a examinar-se de manera lliure per a l'obtenció del títol de Batxiller. Per això, únicament hauran de tindre 20 anys a l'any de realització de la prova, ja que no s'exigix cap requisit acadèmic previ, han explicat fonts de la Generalitat.

Estos exàmens obrin les portes a les Proves d'Accés a la Universitat, a l'accés directe a cicles formatius de Grau Superior i a llocs de treball tant al sector públic com privat que exigixen la titulació de Batxillerat.

Els exàmens es realitzaran en un únic dia i de manera simultània als instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana que es determine per part de les direccions territorials en funció del nombre de persones inscrites en cada província, les seues preferències i les característiques de la prova.

La prova, la convocatòria de la qual per a este curs es publicarà abans que finalitze el mes de gener, constarà de tres exercicis en els quals l'alumnat haurà de demostrar que ha assolit els objectius del Batxillerat en matèries comunes lingüístiques i no lingüístiques i en cadascuna de les modalitats elegides (Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials o Arts).

L'exercici sobre matèries comunes lingüístiques tindrà tres hores de durada, mentre que el de matèries no lingüístiques durarà dos hores. Tots dos seran iguals per a tots els aspirants. Per part seua, l'exercici que versarà sobre les matèries de modalitat es desenvoluparà per espai de dos hores i mitja i serà diferenciat atenent a l'opció elegida per a cada modalitat.

No hay comentarios: