lunes, 6 de septiembre de 2010

¿QUÈ PUC ESTUDIAR EN L'ESCOLA DE PERSONES ADULTES DE CANALS?

  • ALFABETITZACIÓ - NEOLECTORS
  • EDUCACIÓ DE BASE- CULTURA GENERAL
  • GRADUAT EN SECUNDÀRIA - GES.-1, GES.-2
  • ACCÉS UNIVERSITAT
  • ACCÉS CICLES SUPERIOR
  • ANGLÉS
  • VALENCIÀ JQCV: ELEMENTAL, MITJÀ, SUPERIOR
  • CASTELLÀ PER A ESTRANGERS.

  • TALLER D'INFORMÀTICA

No hay comentarios: