martes, 10 de abril de 2007

Recurs EPA.

Link
("http://www.coneixercanals.com/public/pspvcanals.php?subaction=showfull&id=1174662270&archive=&start_from=&ucat=58")


El Grup Municipal Socialista ha interposat, davant de l'ajuntament de Canals, recurs de reposició el qual, de no obtenir resposta municipal en temps i forma, esdevindrà en un contenciós administratiu, respecte de les bases que l'equip de govern ha publicat per proveir el lloc de treball d'una plaça del professorat de l'EPA amb caràcter de propietat que, des de fa un temps ha estat ocupada de forma interina.

Este recurs de reposició que presenten els regidors socialistes, pretén que el actual equip de govern, format pels regidors de Gent de Canals, rectifiquen algunes de les condicions i exigències que venen establertes en les bases que ells han redactat les quals han de servir per a l'examen i avaluació de les persones que es presenten com aspirants a este lloc de treball.

Els regidors del Grup Socialista hem de manifestar que a més de pertànyer al partit que crearem i mantinguérem l'EPA en Canals al llarg de tot el temps que estiguérem governant, creem en ella com un dels serveis municipals fonamentals i necessaris per a que els canalins i canalines, o bé puguen incrementar els seus coneixements, o bé per altra banda, disposen d'una oportunitat per a poder aconseguir allò que educativament no aconseguiren en el seu moment.

I podem dir que creem en este servei perquè així ho hem demostrat oposant-nos a fer-la desaparèixer com així ho ha intentat en nombroses ocasions al llarg d'esta legislatura el grup de Gent de Canals en general i el seu portaveu Pascual Durá en particular.

Malgrat que com en moltes altres qüestions també en esta han actuat en enganys i mentides, sempre ha aplegat el moment en el qual hem anat descobrint la seua vertadera intencionalitat la qual no ha segut altra que desborrar del mapa municipal l'EPA. El que ha passat es que encara no han trobat el recolzament per aconseguir-ho definitiva i totalment. Conscient dels impediments que sempre tindran per a portar a cap els seus objectius en l'EPA ara opten per utilitzar, també allí, l'estratègia que fins ara els està donant uns resultats satisfactoris a un curt termini: redactar unes bases en el mínim temps i a la carta, estratègia que els està permetent omplir els departaments de l'ajuntament de persones afins; persones que han estat o estaran en les seues llistes electorals o inclús familiars directes de regidors de Gent de Canals. Estos eren els que venien a l'ajuntament a salvar el poble.

Les bases de la plaça de professorat de l'EPA impugnada, en cap moment reuneixen totes les condicions que estableix la llei per a este cas. La redacció està rebuscada i en detriment d'altres que poden presentar una millor qualificació exigible, necessària i convenient per portar a cap esta tasca educativa.

No hay comentarios: